Kraniosakrální biodynamika

je léčebná metoda ovlivňující fyzický i psychický stav člověka navracející do organismu harmonii a zdraví.

Základy pro tuto metodu položil osteopat William Garner Sutherland a Dr. John Upledger - americký chirurg a osteopat.

 Kraniosakrální biodynamika  je velmi jemná technika, s jejíž pomocí přímo ovlivňujeme kraniosakrální systém, který obklopuje a ochraňuje mozek a míchu a zároveň vytváří vnitřní prostředí pro vývoj, růst a fungování mozku a míchy.

Kraniosakrální systém se projevuje charakteristickým pohybem, který se nazývá kraniosakrální rytmus. Se srdečním a dechovým patří mezi tři základní, na sobě nezávislé, rytmy člověka. Tato pulzace mozkomíšní tekutiny se přenáší na okolní tkáně.

 Kraniosakrální systém je úzce spjat a ovlivňován systémem endokrinním, pohybovým, oběhovým, lymfatickým a respiračním. Pokud cirkulace mozkomíšního moku neprobíhá harmonicky, dochází tím k negativnímu ovlivňování jak nervového systému, tak i celého našeho organismu. Tato metoda je velmi jemná, neinvazivní, v organismu podporuje jen ty změny, které jsou vítané. Je to metoda velice jemná, laskavá, harmonizační, a přesto velice účinná, protože jemností a laskavostí lze docílit většího efektu, než rychlým a tvrdým postupem, kterému se tělo vždy brání. Techniky kraniosakrální biodynamiky podporují aktivaci samo léčebných schopností těla. Kranio může z vnějšího pohledu připomínat práci s energiemi - Reiki. Jedná se však o zcela jinou metodu, založenou na jiných principech. Terapeut při biodynamice nedodává klientovi energii, ale vytváří prostředí, které pomáhá klientovi podpořit svůj vlastní zdravý rytmus a vytvořit tak podmínky pro nápravu potíží

Kranio je velice efektivní metodou řešící široké spektrum zdravotních obtíží, které jsou obvykle spojeny s bolestmi a dysfunkcemi různých orgánů a poruchami neurologickými, motorickými a smyslovými. Umožňuje pocítit hlubokou relaxaci, úlevu od stresu vzniklého z jakýchkoliv příčin a posiluje životní energii a vitalitu. Tato terapie je čím dál více také využívána jako prevence pro udržení zdraví a k podpoře odolnosti organizmu vůči nemocem a psychickému tlaku. Je to velmi jemná neinvazní metoda, kterou je možné ošetřovat děti od kojeneckého věku, přes klientelu středního věku až po seniory, těžce nemocné a mentálně či fyzicky postižené.

Při terapii klient leží oblečený uvolněně na lehátku. Terapeut naváže kontakt a napojí se lehkým dotykem prstů na klientův kraniosakrální rytmus, a pomalými jemnými pohyby uvolňuje blokace v celém těle, které způsobují nejrůznější zdravotní problémy. Zlepšuje se funkce CNS, uvolňuje se pánevní dno, kostrč, bránice a fascie v celém těle. Harmonizací kraniosakrálního systému se postupně uvolňují i jednotlivé vnitřní orgány, dochází k rozptýlení negativních emočních zážitků, které jsou v organismu uloženy i mnoho let. Reakce klienta může být různá. Klient může v klidu usnout, ale také může dojít k znovuprožití a otevření starých bolestí. Tyto bolesti ale odejdou a klientovi se následně uleví.

Standardní ošetření trvá cca 40-50 min. Součástí ošetření bývá také konzultace s klientem před a po ošetření či jiná poradenská činnost, takže celková doba setkání může činit cca 60-90min.

Léčebný proces probíhá v těle ještě několik dnů po ošetření. 
Pro udržení kontinuity auto-regeneračních procesů v těle a pro případné korekce kraniosakrálního rytmu se doporučuje tuto terapii absolvovat vícenásobně.

Na ošetření kraniosakrální terapií pozitivně reagují i lidé starší, kteří jsou méně pohybliví, křehčí a ztrácejí paměť. Po terapii se stávají pohyblivější, vitálnější, zvyšuje se jejich imunita a intelekt i paměť se zlepšuje. Vynikající a viditelné výsledky jsou dosahovány po lehčích mozkových příhodách.

Výborné výsledky jsou u mentálně postižených a hyperaktivních jedinců dětského i dospělého věku.

Kraniosakrální terapií by měly být opakovaně ošetřeny všechny děti, které nosily rovnátka. Jejich nasazení omezuje pohyb čelistí a ovlivňuje pohyb všech lebečních kostí. Následky se nemusí projevit ihned, ale někdy až za delší dobu. Rovnátka mohou být příčinou např. migrén, šumění a hučení v uších, atd.

Další příklady vhodného použití kraniosakrální biodynamiky:

 • bolestech hlavy, při migrénách, poruchách rovnováhy, závratích
 • bolestech zad a páteře ( výhřezy plotének, stenóza páteře, skolióza.....)
 • dysfunkcích končetin
 • chronické únavě a stresu, při depresích
 • stavy po psychických a fyzických traumatech, pooperačních stavech
 • problémy motorické funkčnosti
 • poruchách CNS (autismus, Parkinsonova choroba, Alzheimer... a dalších)
 • stavy po infarktu
 • skleróze multiplex
 • tinnitu (pískání v uších)
 • a mnoho dalších onemocnění

Kontraindikace

 • akutní nitrolebeční krvácení
 • nitrolebeční aneurysma (výduť)
 • období půl roku po infarktu a mozkové příhodě
 • akutní výhřez plotýnky
 • čerstvý pooperační stav
 •